Recent News
Czym jest samorozwój?

Czym jest samorozwój?

2 kwietnia, 2023

Samorozwój to proces ciągłego samodoskonalenia poprzez osobisty wzrost i uczenie się. Jest to celowe i zamierzone dążenie do doskonalenia się w różnych aspektach życia, w tym w rozwoju osobistym, zawodowym, emocjonalnym i duchowym. Samorozwój jest ciągłym procesem, który obejmuje wyznaczanie celów, identyfikację…